AARHUS STADION

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

AARHUS MUSIKHUSPARK

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

EGTVED PIGENS GRAV

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

KIRKEODDEN, NO

Georg Reitan

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

Den Grønne Produktionsby

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

AARHUS STADION

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

VARBERG

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

Kongelunden, Aarhus

KONGELUNDEN

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

Trekanten, Holstebro

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

Viby Torv

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

BERGEN, INDRE LAKSEVÅG

56°07’55.2″N
10°11’48.0″E

LILLESTRØM BRO

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

PASSAGEN // AARCH

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

FREDERICIA, KANALBYEN

Teoretisk projekt: Archipelago, kollektiv sameksistens, konfrontation

55°33’38.9″N
9°45’38.0″E

AARHUS STADION

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

EN SKOLE

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

SYDHAVN AARHUS

Teoretisk projekt: Archipelago, kollektiv sameksistens, konfrontation

56°08’59.5″N
10°12’45.5″E

EN HOVEDGADE

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

Fugletårn, Ringkøbing

Fugletårn, Ringkøbing

Fugletårn, Ringkøbing

Fugletårn, Ringkøbing

Fugletårn, Ringkøbing

Fugletårn, Ringkøbing

Fugletårn, Ringkøbing

Fugletårn, Ringkøbing

Fugletårn, Ringkøbing

Fugletårn, Ringkøbing

FUGLEKIG I RINGKØBING

Konkurrenceprojekt: Archipelago, kollektiv sameksistens, konfrontation Team: Georg Reitan & Noah Meldal Vagle

55°46’38.5″N
8°19’51.7″E

BRANNSTASJON OSLO

Konkurrenceprojekt: Archipelago, kollektiv sameksistens, konfrontation

59°54’23.0″N
10°44’41.1″E

NASJONALT FLØTINGSMUSEUM

Konkurrenceprojekt: Archipelago, kollektiv sameksistens, konfrontation Team: Thomas Røn

59°54’58.1″N
11°08’16.3″E

PARIS, EN BY I DIVERGENS

Teoretisk projekt: Archipelago, kollektiv sameksistens, konfrontation Team: Emilie Zinck Munksgaard

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

AARHUS STADION

48°53’01.6”N
2°22’10.6”E

PARKERINGSHUS, SYDHAVN AARHUS

Konkurrenceprojekt: Archipelago, kollektiv sameksistens, konfrontation. Team: Thomas Røn & Jeppe Niemann

56°08’55.7″N
10°12’44.4″E

GELLERUP ÆBLEPLANTAGE

Teoretisk projekt: Archipelago, kollektiv sameksistens, konfrontation. Team: Mads Juul Krogshede

56°09’29.7″N
10°08’20.1″E

BRABRAND, TULIPGRUNDEN

Teoretisk projekt: Archipelago, kollektiv sameksistens, konfrontation

56°09’18.9″N
10°05’48.1″E

WORKSHOP, Søren Frichs vej

Teoretisk projekt: Archipelago, kollektiv sameksistens, konfrontation Team: Iseult McCullough

56°09’02.6″N
10°10’10.9″E